Français Deutsch English Nederlands Português Español Italiano Polski العربية 中文 日本語 русский Szwedzki Ελληνικά 한국어 

Shareware PAPro, PBePro, PBPro, PCaPro, PDPro, PIPro, PJPro, PMaPro, PPoPro, PPPro, PSuPro, PSPro, PUPro

» FRANCE
PBPro (France) [v 2022.4.15] - ≥ Oracle JAVA8u321 (WebView Updates)
PJPro (France) [v 2022.4.15] - ≥ Oracle JAVA8u321 (WebView Updates)
PPPro (France) [v 2022.4.15] - ≥ Oracle JAVA8u321 (WebView Updates)
» INTERNATIONAL
PAPro (USA) [v 2022.4.15] - ≥ Oracle JAVA8u321 (WebView Updates)
PBePro (Belgique) [v 2022.4.15] - ≥ Oracle JAVA8u321 (WebView Updates)
PCaPro (Canada) [v 2022.4.15] - ≥ Oracle JAVA8u321 (WebView Updates)
PDPro (Deutschland) [v 2022.4.15] - ≥ Oracle JAVA8u321 (WebView Updates)
PIPro (Italia) [v 2022.4.15] - ≥ Oracle JAVA8u321 (WebView Updates)
PMaPro (Maroc) [v 2022.4.15] - ≥ Oracle JAVA8u321 (WebView Updates)
PPoPro (Portugal) [v 2022.4.15] - ≥ Oracle JAVA8u321 (WebView Updates)
PUPro (United Kingdom) [v 2022.4.15] - ≥ Oracle JAVA8u321 (WebView Updates)
PSuPro (Suisse) [v 2022.4.15] - ≥ Oracle JAVA8u321 (WebView Updates)
PSPro (España) [v 2022.4.15] - ≥ Oracle JAVA8u321 (WebView Updates)

Przegląd oprogramowania

Narzędzie do wyodrębniania danych z witryny żółtych stron. Dokonaj wyboru, rozpocznij wyodrębnianie, zapisz wyniki wyodrębniania w pliku tekstowym. Następnie zaimportuj te dane do oprogramowania takiego jak EuropeSoftwares FastEmailer, aby tworzyć kampanie.

 

 Charakterystyka

Pobieranie pełnych współrzędnych
Pobieranie numerów telefonów stacjonarnych
Wyodrębnianie numerów faksów
Wyodrębnianie numerów telefonów komórkowych
Wyodrębnianie specjalnych numerów telefonów
EXCEL (CSV)
Dołączone nowe wersje oprogramowania i aktualizacje
Opłata za wynajem (1 rok)

 EuropeSoftwares, PLUSY!

 Les plus EuropeSoftwares ! Licencja jest ważna dla wszystkich użytkowników tego samego komputera! (v 2014.5.0)

 Les plus EuropeSoftwares ! Oprogramowanie jest dostępne do nieograniczonego pobierania!

 Les plus EuropeSoftwares ! Ewolucje oprogramowania są uwzględnione!

 

Zakup licencji

Reklama  - Kod promocyjny   

Postępuj zgodnie z procedurą do końca, czyli wróć na stronę EuropeSoftwares za pomocą linku PayPal, po dokonaniu płatności w dniu PayPal, aby uzyskać kody aktywacyjne oprogramowania!


Należy pamiętać, że nasze ceny uwzględniają okres wsparcia przez jedną osobę oraz fakt, że aktualizacje i przyszłe wersje są zawarte w większości zakupów licencji na oprogramowanie!


Cena jednostkowa T.T.C (€) Cena całkowita T.T.C (€) Kupno Kupno
30 minut wsparcia telefonicznego z ekspertem technicznym - PJ
Français Deutsch EnglishPortuguêsEspañolItaliano
Assistance Web Pomoc w rezerwacji
59.99 59.99

» FRANCE
 
PBPro - https://www.pagesjaunes.fr/pagesblanches - France
    Cena jednostkowa T.T.C(€) Cena całkowita T.T.C(€)
01 licencja PBPro Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
24.99
02 Licencje
(*** - 3 € ***) PBPro
Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
46.98
05 Licencje
(*** + 01 Free ***) PBPro
Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
124.95
10 Licencje
(*** + 03 Free ***) PBPro
Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
249.90
25 Licencje
(*** + 09 Free ***) PBPro
Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
624.75
 
PJPro - https://www.pagesjaunes.fr - France
    Cena jednostkowa T.T.C(€) Cena całkowita T.T.C(€)
01 licencja PJPro Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
24.99
02 Licencje
(*** - 3 € ***) PJPro
Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
46.98
05 Licencje
(*** + 01 Free ***) PJPro
Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
124.95
10 Licencje
(*** + 03 Free ***) PJPro
Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
249.90
25 Licencje
(*** + 09 Free ***) PJPro
Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
624.75
 
PPPro - https://www.pagespro.com - France
    Cena jednostkowa T.T.C(€) Cena całkowita T.T.C(€)
01 licencja PPPro Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
24.99
02 Licencje
(*** - 3 € ***) PPPro
Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
46.98
05 Licencje
(*** + 01 Free ***) PPPro
Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
124.95
10 Licencje
(*** + 03 Free ***) PPPro
Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
249.90
25 Licencje
(*** + 09 Free ***) PPPro
Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
624.75
 
» INTERNATIONAL
 
PAPro - https://www.superpages.com - USA
    Cena jednostkowa T.T.C(€) Cena całkowita T.T.C(€)
01 licencja PAPro Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
24.99
02 Licencje
(*** - 3 € ***) PAPro
Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
46.98
05 Licencje
(*** + 01 Free ***) PAPro
Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
124.95
10 Licencje
(*** + 03 Free ***) PAPro
Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
249.90
25 Licencje
(*** + 09 Free ***) PAPro
Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
624.75
 
PBePro - https://www.pagesdor.be - Belgique
    Cena jednostkowa T.T.C(€) Cena całkowita T.T.C(€)
01 licencja PBePro Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
24.99
02 Licencje
(*** - 3 € ***) PBePro
Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
46.98
05 Licencje
(*** + 01 Free ***) PBePro
Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
124.95
10 Licencje
(*** + 03 Free ***) PBePro
Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
249.90
25 Licencje
(*** + 09 Free ***) PBePro
Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
624.75
 
PCaPro - https://www.pagesjaunes.ca - Canada
    Cena jednostkowa T.T.C(€) Cena całkowita T.T.C(€)
01 licencja PCaPro Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
24.99
02 Licencje
(*** - 3 € ***) PCaPro
Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
46.98
05 Licencje
(*** + 01 Free ***) PCaPro
Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
124.95
10 Licencje
(*** + 03 Free ***) PCaPro
Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
249.90
25 Licencje
(*** + 09 Free ***) PCaPro
Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
624.75
 
PDPro - https://www.gelbeseiten.de - Deutschland
    Cena jednostkowa T.T.C(€) Cena całkowita T.T.C(€)
01 licencja PDPro Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
24.99
02 Licencje
(*** - 3 € ***) PDPro
Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
46.98
05 Licencje
(*** + 01 Free ***) PDPro
Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
124.95
10 Licencje
(*** + 03 Free ***) PDPro
Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
249.90
25 Licencje
(*** + 09 Free ***) PDPro
Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
624.75
 
PIPro - https://www.paginegialle.it - Italia
    Cena jednostkowa T.T.C(€) Cena całkowita T.T.C(€)
01 licencja PIPro Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
24.99
02 Licencje
(*** - 3 € ***) PIPro
Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
46.98
05 Licencje
(*** + 01 Free ***) PIPro
Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
124.95
10 Licencje
(*** + 03 Free ***) PIPro
Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
249.90
25 Licencje
(*** + 09 Free ***) PIPro
Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
624.75
 
PMaPro - https://www.telecontact.ma - Maroc
    Cena jednostkowa T.T.C(€) Cena całkowita T.T.C(€)
01 licencja PMaPro Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
24.99
02 Licencje
(*** - 3 € ***) PMaPro
Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
46.98
05 Licencje
(*** + 01 Free ***) PMaPro
Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
124.95
10 Licencje
(*** + 03 Free ***) PMaPro
Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
249.90
25 Licencje
(*** + 09 Free ***) PMaPro
Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
624.75
 
PPoPro - https://www.pai.pt - Portugal
    Cena jednostkowa T.T.C(€) Cena całkowita T.T.C(€)
01 licencja PPoPro Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
24.99
02 Licencje
(*** - 3 € ***) PPoPro
Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
46.98
05 Licencje
(*** + 01 Free ***) PPoPro
Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
124.95
10 Licencje
(*** + 03 Free ***) PPoPro
Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
249.90
25 Licencje
(*** + 09 Free ***) PPoPro
Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
624.75
 
PSuPro - http://yellow.local.ch - Suisse
    Cena jednostkowa T.T.C(€) Cena całkowita T.T.C(€)
01 licencja PSuPro Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
24.99
02 Licencje
(*** - 3 € ***) PSuPro
Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
46.98
05 Licencje
(*** + 01 Free ***) PSuPro
Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
124.95
10 Licencje
(*** + 03 Free ***) PSuPro
Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
249.90
25 Licencje
(*** + 09 Free ***) PSuPro
Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
624.75
 
PSPro - https://www.paginasamarillas.es - Espana
    Cena jednostkowa T.T.C(€) Cena całkowita T.T.C(€)
01 licencja PSPro Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
24.99
02 Licencje
(*** - 3 € ***) PSPro
Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
46.98
05 Licencje
(*** + 01 Free ***) PSPro
Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
124.95
10 Licencje
(*** + 03 Free ***) PSPro
Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
249.90
25 Licencje
(*** + 09 Free ***) PSPro
Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
624.75
 
PUPro - https://www.yell.com - United Kingdom
    Cena jednostkowa T.T.C(€) Cena całkowita T.T.C(€)
01 licencja PUPro Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
24.99
02 Licencje
(*** - 3 € ***) PUPro
Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
46.98
05 Licencje
(*** + 01 Free ***) PUPro
Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
124.95
10 Licencje
(*** + 03 Free ***) PUPro
Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
249.90
25 Licencje
(*** + 09 Free ***) PUPro
Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
624.75
 
Cena jednostkowa T.T.C(€) Cena całkowita T.T.C(€)
0
+ Free : 0
0.00
0.00

Cena jednostkowa T.T.C(€) Cena całkowita T.T.C(€)
Licencjonowanie wysokonakładowe
ENTREPRISE
Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
624.75-7497.00
(34 - MAX=1000)
E-mail T'Chat Telefon Handel elektroniczny

Wszelkie informacje można uzyskać za pośrednictwem następującego adresu e-mail


Zastrzeżenie: EuropeSoftwares jest jedyną firmą upoważnioną do sprzedaży swoich produktów i usług. Licencje wielokrotne i wielkoseryjne są przeznaczone dla tej samej firmy lub jednej osoby, a nie do odsprzedaży przez jednostkę! To oprogramowanie podlega prawom autorskim, ich upoważnienie do odsprzedaży (zysków) musi być dziełem konkretnej umowy partnerskiej! Licencje są ustanawiane w imieniu kupującego, który jest odpowiedzialny za ten ostatni Niespełnienie warunków sprzedaży naraża kupującego na surowe sankcje karne.

Instalacja oprogramowania
(Windows)


Uprawnienia administratora komputera nie są wymagane.

Dla użytkownika

Aplikacja musi być zainstalowana w folderze osobistym użytkownika. [DOCUMENTS, ...]

Dla wszystkich użytkowników

Przypadek wspólnej instalacji dla wszystkich kont

Oprogramowanie musi być zainstalowane w folderze wspólnym dla wszystkich użytkowników. Każdy użytkownik, który chce korzystać z aplikacji musi utworzyć własne skróty uruchamiania. Kody licencyjne oprogramowania są wprowadzane tylko raz przez jednego z użytkowników. [C:\EUROPESOFTWARES\, ...]

Przypadki niezależnych instalacji dla każdego konta

Aplikacja musi być zainstalowana w folderze osobistym każdego użytkownika. Aby przesłać licencję od jednego użytkownika do drugiego, należy użyć aplikacji ESBACKUP. Przypominamy, że kody licencyjne trzeba wypełnić tylko raz na komputer! [DOCUMENTS, ...]
 

Specjalny skrót uruchamiania
(Macintosh/Linux/Solaris , 32/64bits)


$ java -jar "INSTALL_PATH/src/pjpro.jar" "INSTALL_PATH/src/"

ex (Linux) : INSTALL_PATH = /home/.../PJPro

W niektórych systemach operacyjnych instalator programu nie tworzy automatycznie skrótu do uruchamiania programu: musi być utworzony ręcznie.

32 Java 32 bits > All in 32 bits
Windows32 > C:\Program Files\Java\Jre6\bin\
Windows64 > C:\Program Files (x86)\Java\Jre6\bin\

64 Java 32 bits > All in 32 bits  //  Java 64 bits > All in 64 bits
Windows64 > C:\Program Files\Java\Jre6\bin\

 
 
» FRANCE
 

Pobierz Oprogramowanie Java (bezpłatne) i oprogramowanie
PBPro

  https://www.java.com/   Server Windows 1   Server Linux 1   Server Macintosh 1   Server Solaris1

Pobierz Oprogramowanie Java (bezpłatne) i oprogramowanie
PJPro 

  https://www.java.com/   Server Windows 1   Server Linux 1   Server Macintosh 1   Server Solaris1

Pobierz Oprogramowanie Java (bezpłatne) i oprogramowanie
PPPro

  https://www.java.com/   Server Windows 1   Server Linux 1   Server Macintosh 1   Server Solaris1
 
» INTERNATIONAL
 

Pobierz Oprogramowanie Java (bezpłatne) i oprogramowanie
PAPro

  https://www.java.com/   Server Windows 1   Server Linux 1   Server Macintosh 1   Server Solaris1

Pobierz Oprogramowanie Java (bezpłatne) i oprogramowanie
PBePro

  https://www.java.com/   Server Windows 1   Server Linux 1   Server Macintosh 1   Server Solaris1

Pobierz Oprogramowanie Java (bezpłatne) i oprogramowanie
PCaPro

  https://www.java.com/   Server Windows 1   Server Linux 1   Server Macintosh 1   Server Solaris1

Pobierz Oprogramowanie Java (bezpłatne) i oprogramowanie
PDPro

  https://www.java.com/   Server Windows 1   Server Linux 1   Server Macintosh 1   Server Solaris1

Pobierz Oprogramowanie Java (bezpłatne) i oprogramowanie
PIPro

  https://www.java.com/   Server Windows 1   Server Linux 1   Server Macintosh 1   Server Solaris1

Pobierz Oprogramowanie Java (bezpłatne) i oprogramowanie
PMaPro

  https://www.java.com/   Server Windows 1   Server Linux 1   Server Macintosh 1   Server Solaris1

Pobierz Oprogramowanie Java (bezpłatne) i oprogramowanie
PPoPro

  https://www.java.com/   Server Windows 1   Server Linux 1   Server Macintosh 1   Server Solaris1

Pobierz Oprogramowanie Java (bezpłatne) i oprogramowanie
PSuPro

  https://www.java.com/   Server Windows 1   Server Linux 1   Server Macintosh 1   Server Solaris1

Pobierz Oprogramowanie Java (bezpłatne) i oprogramowanie
PSPro

  https://www.java.com/   Server Windows 1   Server Linux 1   Server Macintosh 1   Server Solaris1

Pobierz Oprogramowanie Java (bezpłatne) i oprogramowanie
PUPro

  https://www.java.com/   Server Windows 1   Server Linux 1   Server Macintosh 1   Server Solaris1

EuropeSoftwares / Legalny / Warunki sprzedaży / SIRET 483 833 471 00012 / Wszelkie prawa zastrzeżone 2005 - 2022 / FRANCE