Français Deutsch English Nederlands Português Español Italiano Polski العربية 中文 日本語 русский Szwedzki Ελληνικά 한국어 

Shareware PAPro, PBePro, PBPro, PCaPro, PDPro, PIPro, PJPro, PMaPro, PPoPro, PPPro, PSuPro, PSPro, PUPro

» FRANCE
PBPro (France) [v 2024.4.8*] - ≥ Oracle JAVA8u (Last WebView Updates)
PJPro (France) [v 2024.4.8*] - ≥ Oracle JAVA8u (Last WebView Updates)
PPPro (France) [v 2024.4.8*] - ≥ Oracle JAVA8u (Last WebView Updates)
» INTERNATIONAL
PAPro (USA) [v 2024.4.8*] - ≥ Oracle JAVA8u (Last WebView Updates)
PBePro (Belgique) [v 2024.4.8*] - ≥ Oracle JAVA8u (Last WebView Updates)
PCaPro (Canada) [v 2024.4.8*] - ≥ Oracle JAVA8u (Last WebView Updates)
PDPro (Deutschland) [v 2024.4.8*] - ≥ Oracle JAVA8u (Last WebView Updates)
PIPro (Italia) [v 2024.4.8*] - ≥ Oracle JAVA8u (Last WebView Updates)
PMaPro (Maroc) [v 2024.4.8*] - ≥ Oracle JAVA8u (Last WebView Updates)
PPoPro (Portugal) [v 2024.4.8*] - ≥ Oracle JAVA8u (Last WebView Updates)
PUPro (United Kingdom) [v 2024.4.8*] - ≥ Oracle JAVA8u (Last WebView Updates)
PSuPro (Suisse) [v 2024.4.8*] - ≥ Oracle JAVA8u (Last WebView Updates)
PSPro (España) [v 2024.4.8*] - ≥ Oracle JAVA8u (Last WebView Updates)

Przegląd oprogramowania

« Oprogramowanie do wyodrębniania danych z białych stron, żółtych stron, stron profesjonalnych. »
Typ licencji: SHAREWARE (Wypróbuj za darmo przez 30 dni)
Technologia: Java (Oracle), XML
System operacyjny: WINDOWS, LINUX, MACINTOSH, SOLARIS
To oprogramowanie, opracowane przez EuropeSoftwares, jest narzędziem do ekstrakcji danych.
Użytkownik dokonuje wyboru, rozpoczyna wyodrębnianie, a następnie zapisuje wyniki wyodrębniania w pliku tekstowym.
Następnie może zaimportować te dane do innego oprogramowania w celu prowadzenia kampanii informacyjnych lub reklamowych.
Domyślnie oprogramowanie jest dostarczane w 15 językach międzynarodowych (angielskim, holenderskim, francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim, portugalskim, polskim, arabskim, greckim, rosyjskim, szwedzkim, chińskim, japońskim, koreańskim). Ale inne języki można dodać ręcznie
Nie ma żadnych ukrytych kosztów: nowe wersje i nowe aktualizacje oprogramowania są wliczone w cenę. Aby utrzymać nasze ceny na jak najniższym poziomie, tylko wsparcie wymagające kosztownej siły roboczej może być opłacane zgodnie z popytem.
W związku z tym EuropeSoftwares zachęca do maksymalnego wykorzystania bezpłatnych narzędzi dostępnych do nieograniczonego użytku.
 
EuropeSoftwares zawsze stara się maksymalnie uprościć projektowanie swoich produktów, tak aby ich opanowanie było szybkie i łatwe w użyciu przez jak największą liczbę z nas.
 

 Charakterystyka

Pobieranie pełnych współrzędnych
Pobieranie numerów telefonów stacjonarnych
Wyodrębnianie numerów faksów
Wyodrębnianie numerów telefonów komórkowych
Wyodrębnianie specjalnych numerów telefonów
EXCEL (CSV)
Dołączone nowe wersje oprogramowania i aktualizacje
Opłata za wynajem (1 rok)

 EuropeSoftwares, PLUSY!

 Les plus EuropeSoftwares ! Licencja jest ważna dla wszystkich użytkowników tego samego komputera! (v 2014.5.0)

 Les plus EuropeSoftwares ! Oprogramowanie jest dostępne do nieograniczonego pobierania!

 Les plus EuropeSoftwares ! Ewolucje oprogramowania są uwzględnione!

 

Zakup licencji

Reklama  - Kod promocyjny   


» FRANCE
 
  PBPro - https://annuaire.118000.fr/ - France
 
  PJPro - https://www.118000.fr/activites - France
 
  PPPro - https://www.yelp.fr - France
 
» INTERNATIONAL
 
  PAPro - https://www.superpages.com - USA
 
  PBePro - https://www.pagesdor.be - Belgique
 
  PCaPro - https://www.pagesjaunes.ca - Canada
 
  PDPro - https://www.gelbeseiten.de - Deutschland
 
  PIPro - https://www.paginegialle.it - Italia
 
  PMaPro - https://www.telecontact.ma - Maroc
 
  PPoPro - https://www.pai.pt - Portugal
 
  PSuPro - http://yellow.local.ch - Suisse
 
  PSPro - https://www.paginasamarillas.es - Espana
 
  PUPro - https://www.yelp.co.uk/ - United Kingdom
 
Cena jednostkowa T.T.C (€) Cena całkowita T.T.C (€) Kupno
(⚠)Paypal Help Process
Kupno
0
+ Free : 0
0.00
0.00
Wypróbuj później!


Wsparcie telefoniczne ze specjalistą

Cena jednostkowa T.T.C (€) Cena całkowita T.T.C (€) Kupno
(⚠)Paypal Help Process
Kupno
30 minut wsparcia telefonicznego z ekspertem technicznym (T1) - PJ
Français Deutsch EnglishPortuguêsEspañolItaliano
Assistance Web Kalendarz rezerwacji
49.99 49.99
Wypróbuj później!


Wszelkie informacje można uzyskać za pośrednictwem następującego adresu e-mail


Uwaga: EuropeSoftwares jest jedyną firmą upoważnioną do sprzedaży swoich produktów i usług. Licencje wielokrotne i wielkoobjętościowe przeznaczone są dla tej samej firmy lub jednej osoby, a nie do indywidualnej odsprzedaży! Oprogramowanie to podlega prawu autorskiemu, jego autoryzacja odsprzedaży (zyski) musi być dziełem konkretnej umowy partnerskiej! Licencje wydawane są w imieniu kupującego, który jest za niego odpowiedzialny.Nieprzestrzeganie warunków sprzedaży naraża kupującego na surowe sankcje karne.
 

Licencjonowanie wysokonakładowe (ENTREPRISE)

 
Cena jednostkowa T.T.C (€) Cena całkowita T.T.C (€) Kupno Kupno
Skontaktujemy się z Tobą ponownie za 12 miesięcy w celu odnowienia licencji! (ENTREPRISE)
Licencjonowanie wysokonakładowe
ENTREPRISE
Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
624.75-7 497.00

(34 - MAX=1000)
E-mail T'Chat Telefon Handel elektroniczny
PBPro
Liczba licencji:
34 < < 1000
0.00
0.00
Wypróbuj później!
PJPro
Liczba licencji:
34 < < 1000
0.00
0.00
PPPro
Liczba licencji:
34 < < 1000
0.00
0.00
PAPro
Liczba licencji:
34 < < 1000
0.00
0.00
PBEPro
Liczba licencji:
34 < < 1000
0.00
0.00
PCAPro
Liczba licencji:
34 < < 1000
0.00
0.00
PDPro
Liczba licencji:
34 < < 1000
0.00
0.00
PIPro
Liczba licencji:
34 < < 1000
0.00
0.00
PMaPro
Liczba licencji:
34 < < 1000
0.00
0.00
PPopro
Liczba licencji:
34 < < 1000
0.00
0.00
PSuPro
Liczba licencji:
34 < < 1000
0.00
0.00
PSPro
Liczba licencji:
34 < < 1000
0.00
0.00
PUPro
Liczba licencji:
34 < < 1000
0.00 0.00
0 0.00
Surowo zabronione do odsprzedaży! Nieprzestrzeganie tej zasady spowoduje anulowanie licencji bez zwrotu pieniędzy! (ENTREPRISE)


Wsparcie telefoniczne ze specjalistą

Cena jednostkowa T.T.C (€) Cena całkowita T.T.C (€) Kupno
(⚠)Paypal Help Process
Kupno
30 minut wsparcia telefonicznego z ekspertem technicznym (T1) - PJ
Français Deutsch EnglishPortuguêsEspañolItaliano
Assistance Web Kalendarz rezerwacji
49.99 49.99
Wypróbuj później!


Wszelkie informacje można uzyskać za pośrednictwem następującego adresu e-mail


Uwaga: EuropeSoftwares jest jedyną firmą upoważnioną do sprzedaży swoich produktów i usług. Licencje wielokrotne i wielkoobjętościowe przeznaczone są dla tej samej firmy lub jednej osoby, a nie do indywidualnej odsprzedaży! Oprogramowanie to podlega prawu autorskiemu, jego autoryzacja odsprzedaży (zyski) musi być dziełem konkretnej umowy partnerskiej! Licencje wydawane są w imieniu kupującego, który jest za niego odpowiedzialny.Nieprzestrzeganie warunków sprzedaży naraża kupującego na surowe sankcje karne.

Instalacja oprogramowania
(Windows)


Uprawnienia administratora komputera nie są wymagane.

Dla użytkownika

Aplikacja musi być zainstalowana w folderze osobistym użytkownika. [DOCUMENTS, ...]

Dla wszystkich użytkowników

Przypadek wspólnej instalacji dla wszystkich kont

Oprogramowanie musi być zainstalowane w folderze wspólnym dla wszystkich użytkowników. Każdy użytkownik, który chce korzystać z aplikacji musi utworzyć własne skróty uruchamiania. Kody licencyjne oprogramowania są wprowadzane tylko raz przez jednego z użytkowników. [C:\EUROPESOFTWARES\, ...]

Przypadki niezależnych instalacji dla każdego konta

Aplikacja musi być zainstalowana w folderze osobistym każdego użytkownika. Aby przesłać licencję od jednego użytkownika do drugiego, należy użyć aplikacji ESBACKUP. Przypominamy, że kody licencyjne trzeba wypełnić tylko raz na komputer! [DOCUMENTS, ...]
 

Specjalny skrót uruchamiania
(Macintosh/Linux/Solaris , 32/64bits)


$ java -jar "INSTALL_PATH/src/pjpro.jar" "INSTALL_PATH/src/"

ex (Linux) : INSTALL_PATH = /home/.../PJPro

W niektórych systemach operacyjnych instalator programu nie tworzy automatycznie skrótu do uruchamiania programu: musi być utworzony ręcznie.

32 Java 32 bits > All in 32 bits
Windows32 > C:\Program Files\Java\Jre6\bin\
Windows64 > C:\Program Files (x86)\Java\Jre6\bin\

64 Java 32 bits > All in 32 bits  //  Java 64 bits > All in 64 bits
Windows64 > C:\Program Files\Java\Jre6\bin\

 
 
» FRANCE
 

Pobierz Oprogramowanie Java (bezpłatne) i oprogramowanie
PBPro

  https://www.java.com/   Server Windows 1   Server Linux 1   Server Macintosh 1   Server Solaris1

Pobierz Oprogramowanie Java (bezpłatne) i oprogramowanie
PJPro 

  https://www.java.com/   Server Windows 1   Server Linux 1   Server Macintosh 1   Server Solaris1

Pobierz Oprogramowanie Java (bezpłatne) i oprogramowanie
PPPro

  https://www.java.com/   Server Windows 1   Server Linux 1   Server Macintosh 1   Server Solaris1
 
» INTERNATIONAL
 

Pobierz Oprogramowanie Java (bezpłatne) i oprogramowanie
PAPro

  https://www.java.com/   Server Windows 1   Server Linux 1   Server Macintosh 1   Server Solaris1

Pobierz Oprogramowanie Java (bezpłatne) i oprogramowanie
PBePro

  https://www.java.com/   Server Windows 1   Server Linux 1   Server Macintosh 1   Server Solaris1

Pobierz Oprogramowanie Java (bezpłatne) i oprogramowanie
PCaPro

  https://www.java.com/   Server Windows 1   Server Linux 1   Server Macintosh 1   Server Solaris1

Pobierz Oprogramowanie Java (bezpłatne) i oprogramowanie
PDPro

  https://www.java.com/   Server Windows 1   Server Linux 1   Server Macintosh 1   Server Solaris1

Pobierz Oprogramowanie Java (bezpłatne) i oprogramowanie
PIPro

  https://www.java.com/   Server Windows 1   Server Linux 1   Server Macintosh 1   Server Solaris1

Pobierz Oprogramowanie Java (bezpłatne) i oprogramowanie
PMaPro

  https://www.java.com/   Server Windows 1   Server Linux 1   Server Macintosh 1   Server Solaris1

Pobierz Oprogramowanie Java (bezpłatne) i oprogramowanie
PPoPro

  https://www.java.com/   Server Windows 1   Server Linux 1   Server Macintosh 1   Server Solaris1

Pobierz Oprogramowanie Java (bezpłatne) i oprogramowanie
PSuPro

  https://www.java.com/   Server Windows 1   Server Linux 1   Server Macintosh 1   Server Solaris1

Pobierz Oprogramowanie Java (bezpłatne) i oprogramowanie
PSPro

  https://www.java.com/   Server Windows 1   Server Linux 1   Server Macintosh 1   Server Solaris1

Pobierz Oprogramowanie Java (bezpłatne) i oprogramowanie
PUPro

  https://www.java.com/   Server Windows 1   Server Linux 1   Server Macintosh 1   Server Solaris1

EuropeSoftwares / Legalny / Warunki sprzedaży / SIRET 483 833 471 00012 / Wszelkie prawa zastrzeżone 2005 - 2024 / FRANCE


  8 678