Français Deutsch English Nederlands Português Español Italiano Polski العربية 中文 日本語 русский Szwedzki Ελληνικά 한국어 

Shareware PAPro, PBePro, PBPro, PCaPro, PDPro, PIPro, PJPro, PMaPro, PPoPro, PPPro, PSuPro, PSPro, PUPro

» FRANCE
PBPro (France) [v 2023.9.1] - ≥ Oracle JAVA8u (Last WebView Updates)
PJPro (France) [v 2023.9.1] - ≥ Oracle JAVA8u (Last WebView Updates)
PPPro (France) [v 2023.9.1] - ≥ Oracle JAVA8u (Last WebView Updates)
» INTERNATIONAL
PAPro (USA) [v 2023.9.1] - ≥ Oracle JAVA8u (Last WebView Updates)
PBePro (Belgique) [v 2023.9.1] - ≥ Oracle JAVA8u (Last WebView Updates)
PCaPro (Canada) [v 2023.9.1] - ≥ Oracle JAVA8u (Last WebView Updates)
PDPro (Deutschland) [v 2023.9.1] - ≥ Oracle JAVA8u (Last WebView Updates)
PIPro (Italia) [v 2023.9.1] - ≥ Oracle JAVA8u (Last WebView Updates)
PMaPro (Maroc) [v 2023.9.1] - ≥ Oracle JAVA8u (Last WebView Updates)
PPoPro (Portugal) [v 2023.9.1] - ≥ Oracle JAVA8u (Last WebView Updates)
PUPro (United Kingdom) [v 2023.9.1] - ≥ Oracle JAVA8u (Last WebView Updates)
PSuPro (Suisse) [v 2023.9.1] - ≥ Oracle JAVA8u (Last WebView Updates)
PSPro (España) [v 2023.9.1] - ≥ Oracle JAVA8u (Last WebView Updates)

Przegląd oprogramowania

Narzędzie do wyodrębniania danych z witryny żółtych stron. Dokonaj wyboru, rozpocznij wyodrębnianie, zapisz wyniki wyodrębniania w pliku tekstowym. Następnie zaimportuj te dane do oprogramowania takiego jak EuropeSoftwares FastEmailer, aby tworzyć kampanie.

 

 Charakterystyka

Pobieranie pełnych współrzędnych
Pobieranie numerów telefonów stacjonarnych
Wyodrębnianie numerów faksów
Wyodrębnianie numerów telefonów komórkowych
Wyodrębnianie specjalnych numerów telefonów
EXCEL (CSV)
Dołączone nowe wersje oprogramowania i aktualizacje
Opłata za wynajem (1 rok)

 EuropeSoftwares, PLUSY!

 Les plus EuropeSoftwares ! Licencja jest ważna dla wszystkich użytkowników tego samego komputera! (v 2014.5.0)

 Les plus EuropeSoftwares ! Oprogramowanie jest dostępne do nieograniczonego pobierania!

 Les plus EuropeSoftwares ! Ewolucje oprogramowania są uwzględnione!

 

Zakup licencji

Reklama  - Kod promocyjny   

Postępuj zgodnie z procedurą do końca, czyli wróć na stronę EuropeSoftwares za pomocą linku PayPal, po dokonaniu płatności w dniu PayPal, aby uzyskać kody aktywacyjne oprogramowania!


Należy pamiętać, że nasze ceny uwzględniają okres wsparcia przez jedną osobę oraz fakt, że aktualizacje i przyszłe wersje są zawarte w większości zakupów licencji na oprogramowanie!


Cena jednostkowa T.T.C (€) Cena całkowita T.T.C (€) Kupno Kupno
30 minut wsparcia telefonicznego z ekspertem technicznym (T1) - PJ
Français Deutsch EnglishPortuguêsEspañolItaliano
Assistance Web Kalendarz rezerwacji
39.99 39.99
Płatność czekiem jest niedozwolona!
Tylko za zgodą

» FRANCE
 
  PBPro - https://www.pagesjaunes.fr/pagesblanches - France
To oprogramowanie napotyka problemy z jego wykonaniem, na które nie mamy wpływu. Czekamy na aktualizację środowiska wykonawczego JAVA.
 
  PJPro - https://www.pagesjaunes.fr - France
To oprogramowanie napotyka problemy z jego wykonaniem, na które nie mamy wpływu. Czekamy na aktualizację środowiska wykonawczego JAVA.
 
  PPPro - https://www.pagespro.com - France
 
» INTERNATIONAL
 
  PAPro - https://www.superpages.com - USA
 
  PBePro - https://www.pagesdor.be - Belgique
 
  PCaPro - https://www.pagesjaunes.ca - Canada
 
  PDPro - https://www.gelbeseiten.de - Deutschland
 
  PIPro - https://www.paginegialle.it - Italia
 
  PMaPro - https://www.telecontact.ma - Maroc
 
  PPoPro - https://www.pai.pt - Portugal
 
  PSuPro - http://yellow.local.ch - Suisse
 
  PSPro - https://www.paginasamarillas.es - Espana
 
  PUPro - https://www.yell.com - United Kingdom
To oprogramowanie napotyka problemy z jego wykonaniem, na które nie mamy wpływu. Czekamy na aktualizację środowiska wykonawczego JAVA.
 
Cena jednostkowa T.T.C (€) Cena całkowita T.T.C (€) Kupno Kupno
0
+ Free : 0
0.00
0.00
Płatność czekiem jest niedozwolona!
Tylko za zgodą

Wszelkie informacje można uzyskać za pośrednictwem następującego adresu e-mail


Zastrzeżenie: EuropeSoftwares jest jedyną firmą upoważnioną do sprzedaży swoich produktów i usług. Licencje wielokrotne i wielkoseryjne są przeznaczone dla tej samej firmy lub jednej osoby, a nie do odsprzedaży przez jednostkę! To oprogramowanie podlega prawom autorskim, ich upoważnienie do odsprzedaży (zysków) musi być dziełem konkretnej umowy partnerskiej! Licencje są ustanawiane w imieniu kupującego, który jest odpowiedzialny za ten ostatni Niespełnienie warunków sprzedaży naraża kupującego na surowe sankcje karne.
 

Licencjonowanie wysokonakładowe (ENTREPRISE)

 
Cena jednostkowa T.T.C (€) Cena całkowita T.T.C (€) Kupno Kupno
Skontaktujemy się z Tobą ponownie za 12 miesięcy w celu odnowienia licencji! (ENTREPRISE)
Licencjonowanie wysokonakładowe
ENTREPRISE
Opłata za wynajem (1 rok)
+ e-Support
574.75-6 897.00

(34 - MAX=1000)
E-mail T'Chat Telefon Handel elektroniczny
PPPro
Liczba licencji:
34 < < 1000
0.00
0.00
PAPro
Liczba licencji:
34 < < 1000
0.00
0.00
PBEPro
Liczba licencji:
34 < < 1000
0.00
0.00
PCAPro
Liczba licencji:
34 < < 1000
0.00
0.00
PDPro
Liczba licencji:
34 < < 1000
0.00
0.00
PIPro
Liczba licencji:
34 < < 1000
0.00
0.00
PMaPro
Liczba licencji:
34 < < 1000
0.00
0.00
PPopro
Liczba licencji:
34 < < 1000
0.00
0.00
PSuPro
Liczba licencji:
34 < < 1000
0.00
0.00
PSPro
Liczba licencji:
34 < < 1000
0.00
0.00
0 0.00
Surowo zabronione do odsprzedaży! Nieprzestrzeganie tej zasady spowoduje anulowanie licencji bez zwrotu pieniędzy! (ENTREPRISE)

Wszelkie informacje można uzyskać za pośrednictwem następującego adresu e-mail


Zastrzeżenie: EuropeSoftwares jest jedyną firmą upoważnioną do sprzedaży swoich produktów i usług. Licencje wielokrotne i wielkoseryjne są przeznaczone dla tej samej firmy lub jednej osoby, a nie do odsprzedaży przez jednostkę! To oprogramowanie podlega prawom autorskim, ich upoważnienie do odsprzedaży (zysków) musi być dziełem konkretnej umowy partnerskiej! Licencje są ustanawiane w imieniu kupującego, który jest odpowiedzialny za ten ostatni Niespełnienie warunków sprzedaży naraża kupującego na surowe sankcje karne.

Instalacja oprogramowania
(Windows)


Uprawnienia administratora komputera nie są wymagane.

Dla użytkownika

Aplikacja musi być zainstalowana w folderze osobistym użytkownika. [DOCUMENTS, ...]

Dla wszystkich użytkowników

Przypadek wspólnej instalacji dla wszystkich kont

Oprogramowanie musi być zainstalowane w folderze wspólnym dla wszystkich użytkowników. Każdy użytkownik, który chce korzystać z aplikacji musi utworzyć własne skróty uruchamiania. Kody licencyjne oprogramowania są wprowadzane tylko raz przez jednego z użytkowników. [C:\EUROPESOFTWARES\, ...]

Przypadki niezależnych instalacji dla każdego konta

Aplikacja musi być zainstalowana w folderze osobistym każdego użytkownika. Aby przesłać licencję od jednego użytkownika do drugiego, należy użyć aplikacji ESBACKUP. Przypominamy, że kody licencyjne trzeba wypełnić tylko raz na komputer! [DOCUMENTS, ...]
 

Specjalny skrót uruchamiania
(Macintosh/Linux/Solaris , 32/64bits)


$ java -jar "INSTALL_PATH/src/pjpro.jar" "INSTALL_PATH/src/"

ex (Linux) : INSTALL_PATH = /home/.../PJPro

W niektórych systemach operacyjnych instalator programu nie tworzy automatycznie skrótu do uruchamiania programu: musi być utworzony ręcznie.

32 Java 32 bits > All in 32 bits
Windows32 > C:\Program Files\Java\Jre6\bin\
Windows64 > C:\Program Files (x86)\Java\Jre6\bin\

64 Java 32 bits > All in 32 bits  //  Java 64 bits > All in 64 bits
Windows64 > C:\Program Files\Java\Jre6\bin\

 
 
» FRANCE
 

Pobierz Oprogramowanie Java (bezpłatne) i oprogramowanie
PBPro

  https://www.java.com/   Server Windows 1   Server Linux 1   Server Macintosh 1   Server Solaris1

Pobierz Oprogramowanie Java (bezpłatne) i oprogramowanie
PJPro 

  https://www.java.com/   Server Windows 1   Server Linux 1   Server Macintosh 1   Server Solaris1

Pobierz Oprogramowanie Java (bezpłatne) i oprogramowanie
PPPro

  https://www.java.com/   Server Windows 1   Server Linux 1   Server Macintosh 1   Server Solaris1
 
» INTERNATIONAL
 

Pobierz Oprogramowanie Java (bezpłatne) i oprogramowanie
PAPro

  https://www.java.com/   Server Windows 1   Server Linux 1   Server Macintosh 1   Server Solaris1

Pobierz Oprogramowanie Java (bezpłatne) i oprogramowanie
PBePro

  https://www.java.com/   Server Windows 1   Server Linux 1   Server Macintosh 1   Server Solaris1

Pobierz Oprogramowanie Java (bezpłatne) i oprogramowanie
PCaPro

  https://www.java.com/   Server Windows 1   Server Linux 1   Server Macintosh 1   Server Solaris1

Pobierz Oprogramowanie Java (bezpłatne) i oprogramowanie
PDPro

  https://www.java.com/   Server Windows 1   Server Linux 1   Server Macintosh 1   Server Solaris1

Pobierz Oprogramowanie Java (bezpłatne) i oprogramowanie
PIPro

  https://www.java.com/   Server Windows 1   Server Linux 1   Server Macintosh 1   Server Solaris1

Pobierz Oprogramowanie Java (bezpłatne) i oprogramowanie
PMaPro

  https://www.java.com/   Server Windows 1   Server Linux 1   Server Macintosh 1   Server Solaris1

Pobierz Oprogramowanie Java (bezpłatne) i oprogramowanie
PPoPro

  https://www.java.com/   Server Windows 1   Server Linux 1   Server Macintosh 1   Server Solaris1

Pobierz Oprogramowanie Java (bezpłatne) i oprogramowanie
PSuPro

  https://www.java.com/   Server Windows 1   Server Linux 1   Server Macintosh 1   Server Solaris1

Pobierz Oprogramowanie Java (bezpłatne) i oprogramowanie
PSPro

  https://www.java.com/   Server Windows 1   Server Linux 1   Server Macintosh 1   Server Solaris1

Pobierz Oprogramowanie Java (bezpłatne) i oprogramowanie
PUPro

  https://www.java.com/   Server Windows 1   Server Linux 1   Server Macintosh 1   Server Solaris1

EuropeSoftwares / Legalny / Warunki sprzedaży / SIRET 483 833 471 00012 / Wszelkie prawa zastrzeżone 2005 - 2023 / FRANCE


  000001935