Français Deutsch English Nederlands Português Español Italiano Polski العربية 中文 日本語 русский Szwedzki Ελληνικά 한국어 

Shareware PAPro, PBePro, PBPro, PCaPro, PDPro, PIPro, PJPro, PMaPro, PPoPro, PPPro, PSuPro, PSPro, PUPro

» FRANCE
PBPro (France) [v 2021.8.15*] - ≥ Oracle JAVA8u301 (WebView Updates)
Denna programvara är inte tillgänglig för tillfället!
PJPro (France) [v 2021.8.15*] - ≥ Oracle JAVA8u301 (WebView Updates)
Denna programvara är inte tillgänglig för tillfället!
PPPro (France) [v 2021.9.1*] - ≥ Oracle JAVA8u301 (WebView Updates)
» INTERNATIONAL
PAPro (USA) [v 2021.8.15*] - ≥ Oracle JAVA8u301 (WebView Updates)
PBePro (Belgique) [v 2021.8.15*] - ≥ Oracle JAVA8u301 (WebView Updates)
PCaPro (Canada) [v 2021.8.15*] - ≥ Oracle JAVA8u301 (WebView Updates)
PDPro (Deutschland) [v 2021.8.15*] - ≥ Oracle JAVA8u301 (WebView Updates)
PIPro (Italia) [v 2021.8.15*] - ≥ Oracle JAVA8u301 (WebView Updates)
PMaPro (Maroc) [v 2021.8.15*] - ≥ Oracle JAVA8u301 (WebView Updates)
PPoPro (Portugal) [v 2021.8.15*] - ≥ Oracle JAVA8u301 (WebView Updates)
PUPro (United Kingdom) [v 2021.8.15*] - ≥ Oracle JAVA8u301 (WebView Updates)
PSuPro (Suisse) [v 2021.8.15*] - ≥ Oracle JAVA8u301 (WebView Updates)
PSPro (España) [v 2021.8.15*] - ≥ Oracle JAVA8u301 (WebView Updates)

Presentation Software

Verktyg för att extrahera data från webbplatsen för Gula Sidorna. Gör ditt val, starta utvinning, spara resultaten av utvinningen i en textfil. Sedan importera dessa data till ett program som EuropeSoftwares FastEmailer till kampanjer.

 

 Funktioner

Utvinning av full kontakt
Utvinning av fasta telefonnummer
Extraktion faxnummer
Utvinning av mobilnummer
Utvinning av särskilda telefonnummer
EXCEL (CSV)
Uppdateringar ingår och automatisk
Hyra betalning (1 år)

 EuropeSoftwares, MEST!

 Les plus EuropeSoftwares ! Licensen är giltig för alla användare på samma dator! (v 2014.5.0)

 Les plus EuropeSoftwares ! Programvaran är tillgänglig för obegränsad nedladdning!

 Les plus EuropeSoftwares ! Programvara utvecklingen ingår!

 

Köp av licens (er)

Kommersiella  - Koden främjande   

Förfarandet att följa till slutet, det vill säga återvänder till platsen för EuropeSoftwares Paypal länk efter betalning på PayPal, för att få koder för att aktivera programvaran!


Observera att våra priser tar hänsyn till det faktum att en period av support från en person ingår och det faktum att uppdateringar och framtida versioner ingår i de flesta programvarulicensköp!


Enhetspris T.T.C (€) Totalt pris T.T.C (€) Köp Köp
30 minuter av telefonassistans med en teknisk expert - PJ
Français Deutsch EnglishPortuguêsEspañolItaliano
Assistance Web Bokning av support
55.00 55.00

» FRANCE
 
PBPro - https://www.pagesjaunes.fr/pagesblanches - France
    Enhetspris T.T.C(€) Totalt pris T.T.C(€)
01 licens PBPro Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
25.80
02 licenser
(*** - 3 € ***) PBPro
Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
48.60
05 licenser
(*** + 01 Free ***) PBPro
Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
129.00
10 licenser
(*** + 03 Free ***) PBPro
Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
258.00
25 licenser
(*** + 09 Free ***) PBPro
Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
645.00
 
PJPro - https://www.pagesjaunes.fr - France
    Enhetspris T.T.C(€) Totalt pris T.T.C(€)
01 licens PJPro Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
25.80
02 licenser
(*** - 3 € ***) PJPro
Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
48.60
05 licenser
(*** + 01 Free ***) PJPro
Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
129.00
10 licenser
(*** + 03 Free ***) PJPro
Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
258.00
25 licenser
(*** + 09 Free ***) PJPro
Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
645.00
 
PPPro - https://www.pagespro.com - France
    Enhetspris T.T.C(€) Totalt pris T.T.C(€)
01 licens PPPro Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
25.80
02 licenser
(*** - 3 € ***) PPPro
Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
48.60
05 licenser
(*** + 01 Free ***) PPPro
Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
129.00
10 licenser
(*** + 03 Free ***) PPPro
Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
258.00
25 licenser
(*** + 09 Free ***) PPPro
Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
645.00
 
» INTERNATIONAL
 
PAPro - https://www.superpages.com - USA
    Enhetspris T.T.C(€) Totalt pris T.T.C(€)
01 licens PAPro Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
25.80
02 licenser
(*** - 3 € ***) PAPro
Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
48.60
05 licenser
(*** + 01 Free ***) PAPro
Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
129.00
10 licenser
(*** + 03 Free ***) PAPro
Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
258.00
25 licenser
(*** + 09 Free ***) PAPro
Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
645.00
 
PBePro - https://www.pagesdor.be - Belgique
    Enhetspris T.T.C(€) Totalt pris T.T.C(€)
01 licens PBePro Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
25.80
02 licenser
(*** - 3 € ***) PBePro
Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
48.60
05 licenser
(*** + 01 Free ***) PBePro
Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
129.00
10 licenser
(*** + 03 Free ***) PBePro
Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
258.00
25 licenser
(*** + 09 Free ***) PBePro
Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
645.00
 
PCaPro - https://www.pagesjaunes.ca - Canada
    Enhetspris T.T.C(€) Totalt pris T.T.C(€)
01 licens PCaPro Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
25.80
02 licenser
(*** - 3 € ***) PCaPro
Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
48.60
05 licenser
(*** + 01 Free ***) PCaPro
Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
129.00
10 licenser
(*** + 03 Free ***) PCaPro
Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
258.00
25 licenser
(*** + 09 Free ***) PCaPro
Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
645.00
 
PDPro - https://www.gelbeseiten.de - Deutschland
    Enhetspris T.T.C(€) Totalt pris T.T.C(€)
01 licens PDPro Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
25.80
02 licenser
(*** - 3 € ***) PDPro
Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
48.60
05 licenser
(*** + 01 Free ***) PDPro
Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
129.00
10 licenser
(*** + 03 Free ***) PDPro
Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
258.00
25 licenser
(*** + 09 Free ***) PDPro
Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
645.00
 
PIPro - https://www.paginegialle.it - Italia
    Enhetspris T.T.C(€) Totalt pris T.T.C(€)
01 licens PIPro Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
25.80
02 licenser
(*** - 3 € ***) PIPro
Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
48.60
05 licenser
(*** + 01 Free ***) PIPro
Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
129.00
10 licenser
(*** + 03 Free ***) PIPro
Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
258.00
25 licenser
(*** + 09 Free ***) PIPro
Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
645.00
 
PMaPro - https://www.telecontact.ma - Maroc
    Enhetspris T.T.C(€) Totalt pris T.T.C(€)
01 licens PMaPro Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
25.80
02 licenser
(*** - 3 € ***) PMaPro
Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
48.60
05 licenser
(*** + 01 Free ***) PMaPro
Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
129.00
10 licenser
(*** + 03 Free ***) PMaPro
Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
258.00
25 licenser
(*** + 09 Free ***) PMaPro
Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
645.00
 
PPoPro - https://www.pai.pt - Portugal
    Enhetspris T.T.C(€) Totalt pris T.T.C(€)
01 licens PPoPro Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
25.80
02 licenser
(*** - 3 € ***) PPoPro
Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
48.60
05 licenser
(*** + 01 Free ***) PPoPro
Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
129.00
10 licenser
(*** + 03 Free ***) PPoPro
Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
258.00
25 licenser
(*** + 09 Free ***) PPoPro
Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
645.00
 
PSuPro - http://yellow.local.ch - Suisse
    Enhetspris T.T.C(€) Totalt pris T.T.C(€)
01 licens PSuPro Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
25.80
02 licenser
(*** - 3 € ***) PSuPro
Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
48.60
05 licenser
(*** + 01 Free ***) PSuPro
Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
129.00
10 licenser
(*** + 03 Free ***) PSuPro
Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
258.00
25 licenser
(*** + 09 Free ***) PSuPro
Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
645.00
 
PSPro - https://www.paginasamarillas.es - Espana
    Enhetspris T.T.C(€) Totalt pris T.T.C(€)
01 licens PSPro Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
25.80
02 licenser
(*** - 3 € ***) PSPro
Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
48.60
05 licenser
(*** + 01 Free ***) PSPro
Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
129.00
10 licenser
(*** + 03 Free ***) PSPro
Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
258.00
25 licenser
(*** + 09 Free ***) PSPro
Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
645.00
 
PUPro - https://www.yell.com - United Kingdom
    Enhetspris T.T.C(€) Totalt pris T.T.C(€)
01 licens PUPro Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
25.80
02 licenser
(*** - 3 € ***) PUPro
Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
48.60
05 licenser
(*** + 01 Free ***) PUPro
Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
129.00
10 licenser
(*** + 03 Free ***) PUPro
Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
258.00
25 licenser
(*** + 09 Free ***) PUPro
Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
645.00
 
Enhetspris T.T.C(€) Totalt pris T.T.C(€)
0
+ Free : 0
0.00
0.00

Enhetspris T.T.C(€) Totalt pris T.T.C(€)
Volymlicenser
ENTREPRISE
Hyra betalning (1 år)
+ e-Support
645.00-7740.00
(34 - MAX=1000)
E-post T'Chat Telefon e-Commerce

All information som kan begäras vid e-post


Varning: licenser är obegränsade för företag och inte för återförsäljning på enheten! Denna programvara styrs av upphovsrätten måste återförsäljning tillstånd (förmåner) vara ett verk av ett särskilt avtal om partnerskap!

Installera programvaran
(Windows)


Datorn administratören rättigheterna krävs inte.

För en användare

Programmet ska installeras i mappen personliga för användaren. [DOCUMENTS, ...]

För alla användare

Ett gemensamt system för alla konton

Ansökan bör installeras i en gemensam mapp för alla användare. Varje användare som vill använda programmet måste skapa sin egen lanseringen genvägar. Programvara licenskoder fylls bara en gång av en av användarna. [C:\EUROPESOFTWARES\, ...]

För oberoende faciliteter för varje konto

Ansökan bör installeras i varje användares personliga mapp. För att överföra en användares licens till en annan, bör använda programmet ESBACKUP. Vi påminna som licens koder anges endast en gång per dator! [DOCUMENTS, ...]
 

Genväg speciella inledande
(Macintosh/Linux/Solaris , 32/64bits)


$ java -jar "INSTALL_PATH/src/pjpro.jar" "INSTALL_PATH/src/"

ex (Linux) : INSTALL_PATH = /home/.../PJPro

I vissa operativsystem, inte installationsprogrammet programmet inte automatiskt skapar en genväg för att starta programmet: det är då nödvändigt att skapa den manuellt.

32 Java 32 bits > All in 32 bits
Windows32 > C:\Program Files\Java\Jre6\bin\
Windows64 > C:\Program Files (x86)\Java\Jre6\bin\

64 Java 32 bits > All in 32 bits  //  Java 64 bits > All in 64 bits
Windows64 > C:\Program Files\Java\Jre6\bin\

 
 
» FRANCE
 

Hämta Java (gratis) och programvara
PBPro

  https://www.java.com/   Server Windows 1   Server Linux 1   Server Macintosh 1   Server Solaris1

Hämta Java (gratis) och programvara
PJPro 

  https://www.java.com/   Server Windows 1   Server Linux 1   Server Macintosh 1   Server Solaris1

Hämta Java (gratis) och programvara
PPPro

  https://www.java.com/   Server Windows 1   Server Linux 1   Server Macintosh 1   Server Solaris1
 
» INTERNATIONAL
 

Hämta Java (gratis) och programvara
PAPro

  https://www.java.com/   Server Windows 1   Server Linux 1   Server Macintosh 1   Server Solaris1

Hämta Java (gratis) och programvara
PBePro

  https://www.java.com/   Server Windows 1   Server Linux 1   Server Macintosh 1   Server Solaris1

Hämta Java (gratis) och programvara
PCaPro

  https://www.java.com/   Server Windows 1   Server Linux 1   Server Macintosh 1   Server Solaris1

Hämta Java (gratis) och programvara
PDPro

  https://www.java.com/   Server Windows 1   Server Linux 1   Server Macintosh 1   Server Solaris1

Hämta Java (gratis) och programvara
PIPro

  https://www.java.com/   Server Windows 1   Server Linux 1   Server Macintosh 1   Server Solaris1

Hämta Java (gratis) och programvara
PMaPro

  https://www.java.com/   Server Windows 1   Server Linux 1   Server Macintosh 1   Server Solaris1

Hämta Java (gratis) och programvara
PPoPro

  https://www.java.com/   Server Windows 1   Server Linux 1   Server Macintosh 1   Server Solaris1

Hämta Java (gratis) och programvara
PSuPro

  https://www.java.com/   Server Windows 1   Server Linux 1   Server Macintosh 1   Server Solaris1

Hämta Java (gratis) och programvara
PSPro

  https://www.java.com/   Server Windows 1   Server Linux 1   Server Macintosh 1   Server Solaris1

Hämta Java (gratis) och programvara
PUPro

  https://www.java.com/   Server Windows 1   Server Linux 1   Server Macintosh 1   Server Solaris1

Rättsliga/Försäljningsvillkor/SIRET 483 833 471 00012 / Copyright 2005 - 2021 / FRANCE