Français Deutsch English Nederlands Português Español Italiano Polski العربية 中文 日本語 русский Szwedzki Ελληνικά 한국어 

CD-ROM

     

Zawartość płyty CD-ROM

 
JRE JAVA RUNTIME ENVIRONNEMENT (*Windows, Macintosh, Linux, Solaris)
EuropeSoftwares Free Softwares
AccessMyWeb, AlarmClockEvent, Chat X 15 (Web), Clic & Capture, CVSelector, DactyloMagic (Free), DactyloMagicPlus, DactyloMagicPro, DataBook, DownloadChecker, EasyBackup, EasyDraw, EasyFtpClient, EasyIconMaker, EmailChecker5, EsBackup (Free), FastEmailer, FastFaxer, FastSmser, GuestBook (Web), LittleWebBusiness (Web), LittleWebCenter (Web), Notations (Web), PAPro, PBPro, PBePro, PDFToImagesPro, PCaPro, PDPro, Perf, PIPro, PJPro, PMaPro, PPoPro, PPPro, PSPro, PSuPro, PUPro, Presence, QuickAccess, QuickHelp, RVB (Free), RVBPro, SoundRecorder (Free), SportWebsite (Web), SpyMonitor, SpySound, SpySoundPro, Summarizer, SurfEmail, VideoConverter, WhoIsConnectedToMyPC, WebForum (Web), WebCollaborativ (Web), WebQCMBot (Web), WebKWSBot (Web) (*Windows, Linux, Macintosh, Solaris)
EuropeSoftwares Advertising (29.95na tydzień)
Aktualne oprogramowanie: wybór oprogramowania powierzonego przez naszych partnerów w ramach umowy reklamowej, którzy chcą dystrybuować swoje produkty z naszymi. Znajdziesz te produkty w sekcji BONUS BEZ WSPARCIA. Wsparcie dla swojego oprogramowania zapewnia ich wydawca. Oprogramowanie to musi być zatwierdzone przez naszą firmę. EuropeSoftwares zastrzega sobie prawo do odrzucenia jakiegokolwiek oprogramowania.
 

Zakup płyty CD-ROM

Handlowy  - Kod promocyjny   


Postępuj zgodnie z procedurą do końca, to znaczy wróć do witryny EuropeSoftwares przez łącze Paypal, po dokonaniu płatności przez Paypal!


Cena jednostkowa T.T.C(€) Cena całkowita T.T.C(€) Zakup Zakup
Zamów i otrzymaj pocztą CD-ROM zawierający całe oprogramowanie 12.95 12.95

Wszelkie informacje można uzyskać pod następującym adresem e-mail


EuropeSoftwares / Warunki sprzedaży / SIRET 483 833 471 00012 / Wszelkie prawa zastrzeżone 2005 - 2022 / FRANCE